Väärtusahela kaardistamine tootmises: kuidas avastada ja elimineerida raiskamisi

 

Koolituse eesmärk on õppida kasutama maailmas kõige enam levinud raiskamiste avastamise ja elimineerimise töövahendit. Koolitus on mõeldud tootmise praktikutele, keda huvitab tootmisprotsesside väärtusloome ahela kaardistamine, analüüs ja raiskamiste elimineerimine. Kursus on praktiline, iseseisvaid ja grupitöid.

Käsitletavad teemad:

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood