Tööoperatsioonide standardiseerimine ja aegade normeerimine.

 

Antud kursus on mõeldud praktikutele, kelle töö sisuks on efektiivsus ja selle mõõtmine tootmises tervikuna, protsessidel, seadmetel ja inimestel. Kursusel tuleb juttu tootmise efektiivsuse mõõtmise ja monitooringu süsteemidest ja nende ülesehitamise näidetest Eestis, samuti käsitletakse tootmises kasutatavaid  erinevaid mõõdikuid, nende määramisest ja arvutamisest eesti erinevate ettevõtete näidetel.

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood