Tööoperatsioonide standardiseerimine ja aegade normeerimine. Kursus praktikutele.

Lektor : Jüri Kuslapuu

 

Kellele on kursus mõeldud?

Tähtaegade lühendamine on üks olulisemaid tootmisettevõtte konkurentsieeliseid. Sageli saab klienditellimuse mitte see, kes pakub kõige odavamat hinda, vaid see kes teeb kiiremini. Lühemad tähtajad võimaldavad vähendada ka tellimuse täitmisega seotud kulutusi. Kursus on suunatud kõigile töötajatele, kes puutuvad kokku LEAN-põhimõtetega oma töös või nende juurutamisega, kdelleks on erinevate tasemete juhid, spetsialistid, insenerid ja planeerijad.

 Miks kursusel osaleda?

Eelkõige sellepärast, et kursus on praktiline ja annab kontsentreeritud ja kergesti mõistetaval kujul ülevaate teemadest suure tööstuskogemusega lektorite poolt. Vahetu ning elav kursuse vorm sisaldab lisaks teooriale rohkesti arutelusid ja meeskondlikke tegevusi.

Mida kursus annab?

Olles praktikale keskenduv kursus, annab ta nii metoodilisi teadmisi kuidas standardiseerida tööoperatsioone ja normeerida tööaegasid. Kursuse eesmärk on:

 Kursuse vorm

Kursusel on teooria on läbi põimitud praktiliste näidete ja ülesannetega, mille abil  luuakse osalejatele seosed igapäevatöö ning teooria vahel.

Mis teemasid kursusel käsitletakse?

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood