Suhete aus peegeldus töökeskkonnas viib edule

Juhtimiskoolitustes suureneb üha enam psühholoogia, teraapiate ja filosoofia osakaal, sest on avastatud uusi nüansse aju-uuringutes, mis annavad vastuse inimeste erinevatest suhtlemis- ja käitumismustritest erinevates olukordades.

Eesmärk: On teadlik kaasinimestega suhtlemise erinevatest aspektidest ning oskab oma käitumist analüüsida ja peegeldada.

Koolitus on loodud neile, kes soovivad oma isiklikes ja tööalastes suhetes kogeda suuremat sügavust, harmooniat ja üksteisemõistmist.

Sisu kirjeldus:

Sageli teeme oma igapäevast tööd automaatselt, tuginedes teadmistele ja oskustele, mida on koolis ja kursustel õpetatud ning kogemustele, mida oleme omandanud töö käigus ja elu ülikoolis. Meie õpetajateks võivad olla ka teised inimesed töökollektiivist, perekonnast ja täiesti võõrad inimesed, kellega juhuslikult kohtume. Mõnikord häirivad meid inimesed, kes käituvad kuidagi imelikult, mitte meile ootuspäraselt. Mingi aja möödudes oleme aga tänulikud, sest õppisime just nendelt midagi väärtuslikku.

Meie näeme ümbritsevas maailmas omaenda peegeldusi. Teistes inimestes märkame eelkõige tugevamalt ilmnevat neid omadusi, mis on tegelikult kõige intensiivsemad meis endis.

Koolitusel püüamegi enda sees tööd teha suhetega, mis meid on häirinud ja millele me ei ole osanud põhjuseid ning lahendusi leida, peegeldame olukordi.

Maailm on peegleid ja peegeldusi täis.

Peegel on pind mis peegeldab valguskiired tagasi, võimaldades näha enese kujutist. Täiskasvanud inimene võib luua kujutluse iseendast ja teeb tähelepanekuid enda kohta justkui „väljastpoolt“, so eneseteadlikkus või eneseteadvus. Aegajalt seikleme oma kujutlustes ja mõtetes nn peeglitagusel maal, nii nagu tegi seda Alice, Lewis Carroli loodud väike tüdruk, peeglitaguses maailmas. Reaalses elus võime samuti tajuda asju ja olukordi hoopis teisiti, kui satume suhete kõverpeeglisse. Inimene vajab elavat peeglit ja seda suudab pakkuda vaid teine inimene. Inimene on inimesele peegliks ja õpetajaks ka selles mõttes, et teises leiab alati midagi „oma“.

Teemad:

Meetodid: individuaalsed- ja rühmaharjutused, arutlused, metafoorkaardid, lühiloeng

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood