Stress ja pinged tootmises ja tootmisstress

 

Kellele on kursus mõeldud?

Koolituse sihtgrupiks on tootmisettevõtte esmatasandi- ja keskastmejuhid ning spetsialistid, kes puutuvad igapäevaselt kokku ettevõtte kasvavate ootuste ning konkurentsireaalsusega, mis sunnib keerulistes oludes üha rohkem töötajate ja iseenda maksimumi katsetama.

Miks kursusel osaleda?

Eelkõige sellepärast, et kursus on praktiline treening ja annab kontsentreeritud ja kergesti mõistetaval kujul ülevaate teemadest suure tööstuskogemusega lektorite poolt. Vahetu ning elav kursuse vorm sisaldab lisaks teooriale rohkesti arutelusid ja meeskondlikke tegevusi.

 Mida kursus annab?

Kursus võimaldab harjutada praktilisi oksusi tööstressiga hakkama saamiseks, aitab töötajatel säilitada motivatsiooni ja vähendada konflitset käitumist ka keerukates oludes.

Kursuse vorm

Kursusel on teooria on läbi põimitud praktiliste näidete ja ülesannetega, mille abil  luuakse osalejatele seosed igapäevatöö ning teooria vahel.

Mis teemasid kursusel käsitletakse?

 

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood