Seadmete halduse ja hoolduse süsteemid ja tarkvaralahendused

 

Kellele on kursus mõeldud?

Kursus on mõeldud seadmete hoolduse, seadistamise ja käitamisega seotud inimestele, aga ka neile, kes planeerivad hooldustöid

Miks kursusel osaleda?

Eelkõige sellepärast, et kursus on praktiline ja annab kontsentreeritud ja kergesti mõistetaval kujul ülevaate teemadest suure tööstuskogemusega lektorite poolt. Vahetu ning elav kursuse vorm sisaldab lisaks teooriale rohkesti arutelusid ja meeskondlikke tegevusi.

Mida kursus annab?

Kursuse eesmärk anda osalejatele ülevaade seadmete hooldamise süsteemidest, nende eripäradest ja kasutamise eesmärkidest. Kursusel käsitletakse Ennetava (plaanilise) Hoolduse süsteemi detailselt andes soovitusi ka vastavate tarkvarade kasutamisest.

Kursuse vorm

Kursusel on teooria on läbi põimitud praktiliste näidete ja ülesannetega, mille abil  luuakse osalejatele seosed igapäevatöö ning teooria vahel.

Kursusel tuuakse näiteid eestist, Inglismaalt, Jaapanist ja USA-st.

Mis teemasid kursusel käsitletakse?

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood