Ostude ja varude juhtimine

 

Kellele on kursus mõeldud?

Ostude ja materjalide varude juhtimise eest vastutavad töötajad omavad ettevõtte tarnekindluse ja kuluefektiivuse tagamisel märkimisväärset rolli kontrollides 30 – 70% ettevõtte käibest. Kaasaegsete professionaalsete teadmiste olemasolu on sellistel töötajatel hädavajalik. Kursuse teemad on tihedalt seotud LEAN tootmise selliste põhimõtetega nagu tarneagade lühendamine, raiskamiste vähendamine, varude vähendamine ja paljud teised.

Kursus on eelkõige suunatud töötajatele, kes on seotud varude ja laomajandusega materjalide ja toorme sisseostuga.

Miks kursusel osaleda?

Eelkõige sellepärast, et kursus on praktiline ja annab kontsentreeritud ja kergesti mõistetaval kujul ülevaate teemadest suure tööstuskogemusega lektorite poolt. Vahetu ning elav kursuse vorm sisaldab lisaks teooriale rohkesti arutelusid ja meeskondlikke tegevusi.

Mida kursus annab?

Kursuse läbinu teab millest sõltub ettevõtte tulemuslik ostujuhtimise tegevus, mõistab säästlikkuse (lean) põhimõtete rakendamise võimalusi hangete ja varude juhtimisel; õpib tundma ostujuhtimise meetodeid, mida saab rakendada enda igapäevases töös; suudab analüüsida erinevaid varude juhtimise mudeleid ja leida neist oma ettevõtte jaoks sobivaim.

Kursuse vorm

Kursusel on teooria on läbi põimitud praktiliste näidete ja ülesannetega, mille abil  luuakse osalejatele seosed igapäevatöö ning teooria vahel.

Mis teemasid kursusel käsitletakse?

Koolituse käigus saab osaleja ülevaate tarneahelate juhtimise tehnoloogiatest, ostuprotsessi olemusest ja ostuteooriast, samuti käsitletakse ostukoguse määramist ning erinevaid varude juhtimise mudeleid. Kursuse teemad on :

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood