Välknõupidamiste tähtsusest tootmises

Üha rohkem tootmisettevõtteid on hakanud pöörama tähelepanu kommunikatsiooni tõhustamisele eesmärgiga viia juhtimisotsused võimalikult otse inimesteni. Heaks võimaluseks selleks on nn. stand-up-meeting’ud, e. püstijala välkkoosolekud. Eriti hästi toimivad nad tootmises tööpäeva või vahetuse alguses.

Allpool on foto Finairi teenindajate välknõupidamisest Nagoya lennujaamas enne vahetuse algust.IMG_0229