SMED – miks just ühe minuti seadistused?

SMED on laialt tuntud kontsept üleminekute ja seadistamiste kiirendamiseks. Siiski vähesed teavad kes on selle tähekombinatsiooni looja. Selleks meheks on Shigeo Shingo. Mees, kes alustas oma karjääri Toyotas vabakutselise konsultandina. Tema osavõtul tekkis 1950-1960-ndatel  esmane ettekujutus kiirete üleminekute kontseptist, kui Toyotas prooviti lühendada auto keredetailide pressi seadistusi, mis tollal võisid kesta 4 ja enam tundi. Üleminekute kiirendamise tulemusel jõuti algul 1 tunnini ja lõpuks minutiteni.

Vaatamata karjäärile Toyotas suundus mees UAS-sse, kus  ta veetis suurema osa oma elust  Toyota Tootmissüsteemi propageerides. Just USA-s sai tuntuks lühend SMED ( Single Minute Exchange of Die). 

Miks just ühe minuti seadistused? Ritsuo, Shigeo Shingo poeg, selgitas, et isal oli raskusi vastava jaapani-keelse mõiste tõlkimisega inglise keelde, ning lõpuks leidis, et 1 minut on piisavalt lühike aeg ühe seadistuse jaoks.
Alloleval haruldasel pildil Shigeo Shingost, mida naljalt avalikes andmebaasides ei leia, ta pärineb pere arhiivist, on tsiteeritud tema sõnu: “Kaizen means, rather than using money, use wisdom” e.k. “Kaizen tähendab pigem tarkuse kui raha kasutamist”.
Shigeo Shingo - Use Your Brain picture