Millele kulub tootmise aeg?

Lihtne vastus oleks – tootmisele. Paraku mitte ainult!

Oma projektides oleme mõõtnud töö- ja abioperatsioonide osatähtsust kogu tootmise ajas 2-nädalase tähtajaga tellimuse täitmisel. Väärtust lisav aeg moodustas seal 5 kuni 20%. Number on üsna ehmatav! Milleks siis ülejäänud tootmisaeg kulub?

Õige vastus oleks, et mitte millekski, lihtsalt maas lebamisele e. teisiti öeldes – pooltoode ootab kahe töötsükli vahel. Unknown

WIP e. work in progress (lõpetamata toodang) on muutnud tootmised pigem ladudeks, kus töölised tegelevad mitte niipalju tootmisega kui transpordi ja tõstmise töödega.