Läbiviidud projekt: Tootmismahu suurendamine 30%

Tegemist on väikese ja keskmise suurusega tooteseeriaid valmistava puidusektori ettevõttega, kelle tootmine jäi maha nõudluse kasvust. Ettevõtte hinnangul olid probleemideks seadmete tootlikkused (höövel, tapimasin, järkamine) ja käsitsi teostatavad operatsioonid, muuhulgas uste ja akende koostamine aga ka teised.

Protsesside diagnostika ja kaardistamine ning analüüs tõid täiendavalt välja lisaks nimetatutele olulised puudused materjalide ja pooltoodete teisaldamises ja käsitlemisel.
Projekti eesmärk oli suurendada tootmismahtu vähemalt 30% ja luua eeltingimused täiendavaks kasvuks veel 30% (summas +60%). Projekti lõpuks kasvas tootmismaht planeeritud 30%.

Protsesside standardiseerimise tulemusel vähenes vajadus meistritel igapäevaselt töölisi juhendada, suurenes tööliste motivatsioon “tõmblemiste” vähenemise tulemusel ja kadus vajadus palgata juurde töölisi. Samuti loobus ettevõte uute põhiseadmete ostust modifitseerides vanu ning kiirendas üleminekuid ning seadistamisi.
Väikeseadmete arvu suurendamise asemel ratsionaliseeriti olemasolevaid.

Protsesside tõhustamiseks kasutati erinevaid Lean-tööriistu: SMED, pull-tootmine, operatsioonide standardiseerimine, supermarket jt.

Rakendatud abinõude tulemusel on oodata aasta lõpuks täiendavat 30%-st tootmismahu kasvu.