Continous Improvement e. Pidev Parendamine e. Kaizen

2015. aasta oli Eesti tööstuses Pideva Parendamise aasta!

Traditsiooniliselt on Eestis palga kasv ennetanud tootlikkuse kasvu, nii ka käesoleval aastal. Tootlikkuse aeglane tõus ja krooniline töökäte puudus on pööranud töösturite pilgud sisemiste ressursside paremale kasutamisele. Selline trend kajastub ka meie tellimuste portfellis: selgelt on kasvanud tootmise pideva parendamise meetodite juurutamise projektide arv.

Heal lapsel mitu nime: Kaizen, Continous Imrpovement, Pidev Parendamise Protsess (PPP). Nad kõik viitavad sisuliselt samale tegevusel: standardiseeritud protsessile, mille lõppeesmärk on suurendada efektiivsust ja kvaliteeti.

Unknown

Hästi korraldatud PPP kaasab esmatasandi juhid, töötajad ja töölised parendusettepanekute tegemistesse, nende analüüsimisse ja parendustegevuste läbiviimisesse muutes selliselt protsesside arendamise kõigi töötajate igapäeva töö osaks.

Reeglina korraldatakse kogu protsess  selliselt, et kõik selles osalejad saavad visuaalselt lihtsasti hoomatavat tagasisidet nii töös olevatest projektidest kui ka nende  tulemuslikkusest väljendatuna numbrites.

Tõhusat PPP-d iseloomustab hoolikalt valitud parendamiseks kasutatavate tööriistade olemasolu. Need on reeglina standardiseeritud meetodid protsesside, efektiivsuse ja kvaliteedi analüüsimiseks, parendamiseks ja projektide läbiviimiseks.

Kõik Pideva Parendamise tegevused on plaanipäraselt toimivad rutiinid ettemääratud sisu ja ajalise mahuga ning töötajate vastutustega.