Meistrite koolitus. Liidri roll

Kellele on kursus mõeldud?

Kursus on suunatud eelkõige erinevate ettevõtete keskastmejuhtidele, kes vastutavad neile seatud eesmärkide saavutamise eest läbi oma meeskonnaliikmete motiveeritud, initsiatiivika ja hea koostöö. Kursus on neile, kes tajuvad end asuvat alasi ja haamri vahel oma igapäevatöös ja eriti muutuste ning uuenduste läbiviimise tingimustes.

Miks kursusel osaleda?

Eelkõige sellepärast, et kursus on praktiline ja annab kontsentreeritud ja kergesti mõistetaval kujul ülevaate teemadest suure tööstuskogemusega lektorite poolt. Vahetu ning elav kursuse vorm sisaldab lisaks teooriale rohkesti arutelusid ja meeskondlikke tegevusi.

Mida kursus annab?

Kursusel keskendutakse eelkõige keskastmejuhtide liidrioskuste arendamisele ja liidri rollile muudatuste läbiviimisel, inimeste innustamisel ja motiveerimisel. Muudatuste juhtimist käsitletakse kui metoodilist protsessi, mille juures kasutatakse kindlaid võtteid ja tehnikaid.

Osalejad õpivad tundma muutuste olemust, liidri rolli inimeste kaasamisel muutustesse ja muudatustega kaasnevaid võimalikke probleeme ning nende ületamist uuenduste kiiremaks juurutamiseks.

Kursuse vorm

Kursusel on teooria on läbi põimitud praktiliste näidete ja ülesannetega, mille abil  luuakse osalejatele seosed igapäevatöö ning teooria vahel.

Mis teemasid kursusel käsitletakse?

Kursuse teemad on : Alluvate juhtimine ja motiveerimine, tööprotsessi juhtimine ja kontroll, enda juhtimine ja motiveerimine, isiklik efektiivsus, juhi strateegilised valikud tulemuslikkuse mõjutamisel, isiksuse mudel ja seos motivatsiooniga, erinevad käitumismudelid: proaktiivsus ja reaktiivsus, juhi ja eestvedaja rollid olemus erinevused, Leadership proces – liidri rolli sisu, muudatuste olemus: miks inimesed ei armasta muutusi, mis on kõigil muutustel ühist ja kuidas me seda tajume

kahte liiki muutused: fundamentaalsed ja inkrimentaalsed, muudatuste läbiviimise protsess, miks me vajame muutusi ja miks on kasulik muutustega kaasa minna, muutuste vajaduse mõistmine, meeskonna konsolideerimine muutustes, tulevikuvsiooni tähtsusest muutuste läbiviimisel ja liidri roll selle kujundamisel, visualiseerimise tehnikad: kuidas teha keeruline lihtsaks, muudatuste vajaduse “müümisest” meeskonnale – kudas neid motiveerida

muutuste edutegurid: õnnestumiste ja edukuse kogemine muutuste käigus: suured muutused väikeste sammudega, autoritaarsusest ja meeskondlikkusest meeskonna juhtimisel, motivatsiooni olemus: mis motiveerib inimest muutustega kaasa minema, motivatsiooni seos, meeskondlikkusega: kuidas konsolideerida meeskonda, tagasiside kui motivaator: positiivse tagasiside andmine, negatiivse tagasiside andmine, millal jas kuidas seda kasutada.

 

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood