Lean 6-sigma kasutamine tootmisprotsesside analüüsiks ja arendamiseks

 

 

Kellele on kursus mõeldud?

Kursus on mõeldud kõigile tootmise juhtidele spetsialistidele ja inseneridele, kelle töö sisu või eesmärk on tootmise protsesside mõõtmine, analüüs ja arendamine või kellele on tähtis tootmise protsesside efektiivsus ja kvaliteet.

Miks kursusel osaleda?

Koolitusel osaleja tutvub peamiste 6-sigma töövahenditega tootmisprotsesside analüüsimiseks, ebaefektiivsuste ja raikamiste avastamiseks ja väärtust mittelisavate operatsioonide osatähtsuse vähendamiseks. Kursus on praktikutele suunatud ja tuguneb Eesti ettevõtete näidetele.

Kursuse vorm

Kursusel on teooria on läbi põimitud praktiliste näidete ja ülesannetega, mille abil  luuakse osalejatele seosed igapäevatöö ning teooria vahel.

Mis teemasid kursusel käsitletakse?

 

 

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood