Laomajanduse juhtimine

 

Kellele on kursus mõeldud?

Kursus on suunatud kõigile neile kes on huvitatud ladude protsesside, sesdmete ja tehnoloogia, IT ressursside ja inimeste koostööst. Muuhulgas: Logistika juhtimise eest vastutajad ning selles osalejad, laojuhatajad, ostujuhid, ostjad, hankejuhid,  tarneahela juhid, tootmisjuhid ja kõik kes on huvitatud ettevõtte logistika efektiivsemaks muutmisest.

Miks kursusel osaleda?

Eelkõige sellepärast, et kursus on praktiline ja annab kontsentreeritud ja kergesti mõistetaval kujul ülevaate teemadest suure tööstuskogemusega lektorite poolt. Vahetu ning elav kursuse vorm sisaldab lisaks teooriale rohkesti arutelusid ja meeskondlikke tegevusi.

Mida kursus annab?

Kursuse läbinu:

Teab kuidas toimib kaasaegne laologistika ja Lean manufacturing  põhimõtete rakendamine logistikas ja laonduses.

Mõistab erinevaid kaupade käitlemise ja hoiustamise põhimõtteid.

Tunneb ladudes kasutatavaid peamisi tehnoloogilisi lahendusi ja ladude ülesehituse põhimõtteid.

Kursuse vorm

Kursusel on teooria on läbi põimitud praktiliste näidete ja ülesannetega, mille abil  luuakse osalejatele seosed igapäevatöö ning teooria vahel.

Mis teemasid kursusel käsitletakse?

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood