Tootmise planeerimine

Tootmine peab olema efektiivne! Mitte ainult üksikud protsessid vaid kogu protsess tervikuna. Selleks tuleb osata mõõta ja planeerida töö  koguseid töölistele ja seadmetel aga ka aega, mis kulub tootmisele tervikuna.

Kõige vanem (rohkem kui 100 aastat!) ja klassikalisem meetod tootmise planeerimiseks põhineb normeeritud tootlikkustel, mis sõltuvad tööoperatsioonist, tehnoloogiast ja töötaja kvalifikatsioonist e. väljaõppest. Teades tootlikkuse norme on võimalik välja arvutada n.ö. plaanilised toodangu kogused, mille alusel saab anda töölistele ja seadmetele ülesanded (“töökäsud”) igaks päevaks või vahetuseks.

Töökäskudel olevate koguste võrdlemisel tegelikult toodetuga saab otsustada tootlikkuse üle. Selline on klassikaline tootmise planeerimise loogika, mis lähtub arusaamast, et iga tööline ja iga masin peavad töötama kogu tööpäeva ilma seisakuteta, et tagasi teenida palgakulud ja seadmete soetamiseks tehtud investeeringud ning täiendavalt teenima kasumi.

Sellist planeerimise meetodit nimetatakse MRP-põhiseks (Material Requirement Planning), mis tähendab, et tootmise planeerimiseks on vaja teada tootlikkusi, töödeldavate materjalide koguseid ja tähtaegasid. Sellest piisab, paraku, vaid masstootmiseks, kuid mitte tänapäeva nõudeid arvestades.

Omal ajal, kui kapitalism oli veel noor ja Henry Ford sai lubada oma klientidele, et ta toodab neile ükskõik mis värvi autosid tingimusel, et need on mustad, toimus tootmine paljuski vastavuses ülal kirjeldatule. Iga tootmisjuht peaks tundma MRP-põhist planeerimist, sest sellele tuginevad kõik tänapäevased kontseptid, muuhulgas ka Lean Tootmine ja Piirangute Teooria.

Kontrolli, kas oskad öelda, mis on allpool näidatud tootmisprotsessi tootlikkus, tsükliaeg ja efektiivsus?

Numbrid näitavad tsükliaegasid minutites.

Meie koolitustel saad teada õiged vastused!