Stressi ja motivatsiooni juhtimine

Motivatsioon on sisemine jõud, mis paneb iga inimese tegutsema. Motivatsioon on oluline heade töötulemuste saavutamiseks, isiklikus elus arenemiseks ning üldiseks rahuloluks. Motivatsiooni langus ja püsiv motivatsioonipuudus viivad stressini, mis pärsivad tööviljakust ja elurõõmu.

Motivatsioon

Motivatsioon jaguneb laias laastus kaheks: sisemine motivatsioon ja väline motivatsioon. Seejuures on motivatsioonil positiivne või negatiivne mõju.

Organisatsioonijuhtimises kasutatakse sageli välist motivatsiooni, milleks on palk, ühised üritused, soodustused jm hüved. Selline juhtimisstruktuur on ebaefektiivne ja pälvib negatiivsete töötulemustega. Seetõttu on oluline rõhutada ühiseid väärtuseid ja teha tööülesanded töötajatele huvitavaks, et nad sooviks neid ilma välise motivatsioonita lahendada.

Stressi juhtimine

Pidev motivatsiooni puudus viib stressini. Selle vältimiseks on oluline mõista, millised tegurid põhjustavad rahulolematust. Vaid eneseanalüüsi tulemusena on võimalik leida stressile lahendus ja kontrollida oma reaktsiooni erinevatele stressi tekitavatele teguritele.

Stressi juhtimiseks kasutatakse rahustavaid meetodeid nagu:

Rahustavate harjutustega muutub keha ja hing negatiivsetele signaalidele vastupidavamaks ning seeläbi parandab võimet pingetega paremini toime tulla. Stressijuhtimise märksõnaks on pidev harjutamine ja kannatlikkus.