OEE

OEE on üks paremaid mõõdikuid seadmete käitamise ja hooldamise efektiivsuse mõõtmiseks kõiki võimalikke tootlikkuse kadusid arvestades. OEE on tihedalt seotud Total Productive Maintanance kontseptiga (Seadmete Täielik Hooldus).

OEE kontsept on väga lihtne:

OEE =  (seadme saadavus)*(seadme tootlikkus)*(kvaliteeditõhusus) Saadavus iseloomustab seadme töökindlust ja tehnilise seisundi tagamiseks teostatud hoolduse ja remondi kvaliteeti. Saadavust mõjutab kõige enam hoolduse ja seadmega ümberkäimise kvaliteet (“mehhaanik peab hästi hooldama ja operaator mitte lõhkuma” – kuidas seda mõõta?).

Seadme tootlikkus on sõltuvuses tervest reast asjaoludest nagu toorme materjalide kvaliteet, tööliste väljaõpe ja töökorraldus seadmel, siia juurde veel täituvus ja mikroseisakud ning muud aja- ning kiiruskaod. Mõnedel seadmetel on tootlikkus pidevalt jälgitav, aga mõnedel vaid tagant järele mnääratav.

Kvaliteeditõhustus on umbes sama, mis FTY – First Time Yield, näidates kvaliteedi protsenti esimise läbimise järel. OEE on üks Balanced Score Card’is kasutatavid klassikalisi mõõdikuid kõrvuti varude käibe kordajaga ja teiste mõõdikutega.

Kontrolli oma teadmisi: Kas sa tead oma tootmise tähtsamate seadmete saadavusi, tootlikkusi ja kvaliteeditõhususi?

Kuidas üles ehitada OEE süsteem, saad tead meie kursustel.