Meeskond ja koostöö oskused

Organisatsiooni efektiivne ja edukas toimimine eeldab koostööd meeskonnaliikmete vahel ja meeskonnatöö oskust. Ettevõtte ühiste eesmärkide poole püüdlemine sõltub igast indiviidist eraldi, kuid parimad tulemused saavutatakse meeskonnatöö sünergia abil. Organisatsiooni liikmete eesmärgipärane käitumine aitab ettevõttel saavutada paremad tulemused ning vähendab töötõrkeid.

Meeskond

Individuaalne spetsialiseerumine on tööstuse ja tootmise arenedes kujunenud oluliseks väärtuseks tööturul. Sellegipoolest nõuab organisatsioonis töötamine meeskonnatöö oskust. Toimiv meeskond omab ühiseid eesmärke ja väärtusi, mis sätestatakse ettevõtte põhiväärtuste, missiooni ja visiooniga. Oluline, et iga meeskonnaliige saaks eesmärkidest ühiselt aru ning mõistaks oma panust suurema eesmärgi saavutamiseks.

Efektiivse meeskonnatöö tagab:

Koostöö

Meeskond on loodud ühise eesmärgi nimel töötamiseks, mille efektiivsus väljendub koostöö sünergias. Hea koostöö meeskonnas tagab:

Positiivne suhtlus meeskonna vahel ja koostöö oskus tagavad meeldiva töökeskkonna ja organisatsiooni edu. Ettevõtte sisekommunikatsiooni probleemid ulatuvad üldjuhul ettevõttest kaugemale ja mõjutavad koostöösuhteid klientide ja kolmandate osapooltega. Seetõttu on oluline jälgida meeskonnatöö toimivust ja vajadusel korraldada organisatsiooni liikmetele vastavaid koolitusi, kuidas efektiivsemalt tööd ja töö jaotust organiseerida.