Lean tootmine

Tänapäeva tootmine on muutunud keerulisemaks tänu sellele, et toota tuleb tõepoolest igat värvi ja sorti autosid (mitte ainult musta Ford T-d) ja väga lühikeste tähtaegadega ning kohanduda pidevalt muutuva turunõudlusega.

Lean Tootmine, mis sündis Jaapanis Toyotas ja mille ristiisaks oli see sama Henry Ford, õigemini tema tehas, kust laenati nii mõnigi tänapäeval tuntud tootmise kontsept (näit. Supermarket WIP varude kontrollimiseks), heitis väljakutse kogu omaaegsele Lääne tööstusele võimaldades valmistada väikeseid ja suurte variatsioonidega tootepartiisid kiiresti, odavalt ja väga kõrge kvaliteediga. See on ka põhjus, miks Lean Tootmine sobib väga hästi väikestele ettevõtetele ja allhankefirmadele, kelle kliendid sageli “teavad täna, mida neil eile oli vaja ja mida nad ülehomme soovivad saada ning homme muudavad meelt”. On suur eksitus arvata, et Lean, see on ainult konveierile ja ainult autodele. Tegelilult just vastupidi!

Lean-printsiibid on niivõrd universaalsed, et leiavad rakendamist mitte ainult tootmises vaid teeninduses ja panganduses, munitsipaalvalitsemisalas, tervishoius ja, mis seal salata, ka koolitusettevõtetes. Lean kontsepti tuntakse kui suure arvu Lean-tööriistade e. allkontseptide kogumit, kuhu kuulivad muuhulgas 5S, Kanban, standardoperatsioonid, 7 raiskamist, SMED, OEE, taktaeg, Gemba Kanri, Total Productive Maintanance (Seadmete Täielik hooldus) jpt.

Lean tootmise kõige fundamentaalsemaks alustõeks on asjaolu, et tootmises on suures plaanis kahte liiki tegevusi: neid, mis lisavad väärtust ja neid, mis ei lisa. Viimaseid nimetatakse raiskamisteks, mida on 7-t erinevat liiki. Tootmise efektiivsus sõltub raiskamiste osatähtsusest kogu tootmise ajas ja tootmise arendamise kõige kõrgem eesmärk on raiskamiste vähendamine. Selleks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, tehnikaid ja võtteid.

5S võimaldab tõhustada töölise ajaksutust ja materjalide voogusid tootmisalal. Kanban on koos mitme teise tehnikaga (supermarket!) on vajalik pull-tootmise toimimiseks (käivitub kliendipoolsest otsast e. väljundist). Gemba Kanri on kontseptide ja tööriistade kogumik töökorralduse tõhustamiseks “tsehhi põrandal”, siia kuulub ka 5S j.t. Tööoperatsioonide standardiseerimine on kogu Lean tootmise alus ja paljuski määrab nn. Lean-projektide edukuse või ebaõnnestumise. Seadmete komplektse tootlikkuse mõõdik OEE, mis iseloomustab nn. puhast tootlikkust, s.o tootlikkust kust on maha arvatud seisakud ja tootlikkuse kaod ja teised kaod, on üks paremaid viise seadmete tootlikkuse monitoorimiseks.

Lean tootmise üheks tähtsamaks tööriistaks on tootmise takt-aeg. Kontrolli oma teadmisi ja proovi välja arvutada näidatud tootmisprotsessi taktaeg, kui on teada, et selle protsessi tootlikkus on 960 tk/8 tunniga. Kui Sul on tahtmist, leia ka minimaalne tööliste arv selle protsessi jaoks. Numbrid näitavad tsükli aegasid töökeskustes.

Lean Tootmise ülesanne

Õige vastuse saad teada meie koolitustel.