Konsultatsiooniprojektid

5S-i juurutamine ja Lean tootmise põhimõtete ja tehnikate rakendamine.

Tööoperatsioonide standardiseerimine ja operatsiooniaegade normeerimine.

Erinevate tootmise planeerimise süsteemide juurutamine, ettevõtetes toimivate tarkvarasüsteemide kohandamine tootmise planeerimise vajadustele vastavaks (s.h. töö normeerimisega, töökäskude ja tagasiside ning aruandlusega seotud küsimused).

Tootmises materjalide voogude juhtimisega seotud töökorralduslikud ja tehnilised küsimused (triipkood, RFID j.t. tehnilised lahendused).

Tootmise layout’i korrastamine ja materjalide käsitlemise kulude vähendamine.

Exceli-põhiste planeerimise süsteemide koostamine ja nõustamine.

Seadistamise ja üleminekute aegade standardiseerimine ja minimiseerimine (SMED).