5S süsteem ja visuaalsed tehnikad

 

Kursuse eesmärk: Omandada teadmised 5S süsteemi olemusest ja osadest ning 5S süsteemi rakendamise protsessi etappidest. Omandada oskused visuaalsete tehnikate kasutuselevõtuks töökeskkonnas.

Meetodid: lühiloengud ja arutelu, grupitöö(d) osalajate poolt kaasa toodud selgelt sõnastatud 5S süsteemi rakendamise probleemi(de)ga, kogemuste vahetamine, individuaalne töö ja eneseanalüüs.

Kursuse teemad

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Ametikoht

  Telefon

  e-mail

  Arve aadress

  Ettevõtte registrikood