Seadmete tootlikkuse tagamine läbi parema hoolduse ja käitamise süsteemi

Toimumise aeg ja koht:  29.oktoober  Tähetorni Hotell, Tähetorni 16, Tallinn

Lektor : Jüri Kuslapuu

Kursuse eesmärk on tutvustada kaasaegset tootmisseadmete tootlikkust ja töökindlust suurendavat süsteemi, mida maailmas tuntakse nimetuse Total Productive Maintenance all. Kursus on suunatud eelkõige tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele ja seadmete hoolduse ning remondi eest vastutavatele töötajatele ja juhtidele.

Kursuse tutvustus:

Seadmete tootlikkus ja efektiivne ajakasutus on muutumas üheks tähtsamaks tootmise ressursiks. Antud kursus käsitleb süsteemseid meetodeid ja tehnikaid seadmete töökindluse, tootlikkuse ja kvaliteeditõhususe suurendamiseks. Kursuse pearõhk ei ole mitte eraldi toimivatel hoolduse süsteemil ja seadmete heaperemehelikul käitamise korral vaid käitajate ja hooldajate koostööle üle sehitatud seadmete töökindluse suurendamise süsteemil.

Seejuures vaadeldakse eraldi hooldajate ja käitajate vastutusi ja ülesandeid ühise eesmärgi – töö- ja tarnekindluse – tagamisel.

Kursuse eraldi osa käsitleb seadmete käitamise efektiivsuse mõõdiku, OEE, kasutamise võimalusi.

Kursus on üles ehitatud arvukatel näidetel Eestist ja Inglismaalt.

Kursust viib läbi enam kui kümneaastase tootmise nõustamise ja tootmisettevõtete juhtimise kogemusega konsultant.

Kursuse teemad:

Koolituse hind:

Koolituse hind ühele osalejale on 215 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Soodustused:

Enne 10.10.2015 registreerunutele on hind ühele osalejale 199 € +KM

Kahe ja enama osaleja registreerumisel ühest ettevõttest on hind ühele osalejale 185 € +KM

Hinna sisse on arvestatud koolituse ettevalmistamine, koolituse läbiviimine, kirjalikud jaotusmaterjalid ,tunnistused ja kohvipausid ning lõunasöök osalejatele.

Hind ei sisalda osalejate transpordiga ega majutusega seotud kulusid.

Info ja registreerumine:

Telefoni teel saab registreeruda, kui helistada telefonil 32 41 505

Ees- ja perekonnanimi

Ettevõte

Ametikoht

Telefon

e-mail

Arve aadress

Ettevõtte registrikood