Projektimeeskonna juhtimine: projektijuhi tööriistad inimestega töötamiseks

Lektor: Kadri Koha

Toimumise aeg: 16.-17.mai 2013 Tähetorni Hotellis, Tallinnas

Kursuse eesmärgiks on käsitleda projektimeeskonna moodustamise põhimõtteid ja meeskonna arengu etappe.

Anda ülevaade infovahetuse põhimõtetest meeskonnas ja käsitleda meeskonna edukuse faktoreid  eesmärgi saavutamiseks ja projekti õnnestumiseks.

Kursusel käsitletakse selliseid teemasid:

Meeskond kui tervik, meeskonnaliikmete sobivus ja eesmärkide saavutamine.  Projekti jätkusuutlikkus ja edu – projektimeskonna liikmete õige  valik.  Meeskonna kujunemine.  Rollid ja vastutusalad projektimeeskonnas, projektijuhi roll ja  isiklik efektiivsus. Kommunikatsioon ja selle planeerimine.  Koosolek kui üks oluline efektiivse kommunikatsiooni tagamise vahend.

Koordineerimine ja selle meetodid (omavahelised kokkulepped, otsene juhendamine, reeglid, meetodid, protseduurid, kvalifikatsiooninõuded, tulemuste kirjeldused).Projekti koordineerimise tasandid (passiivne, sisene ja väline koordinatsioon). Riskid koordineerimisel ja koosolekute pidamisel.

Projekti maine kujundamine. Delegeerimine,  juhendamine, konfliktide lahendamine. Projektijuht kui liider. Eesmärgistatus ja mudelid (ExACT, SMART, GROW jne)  eesmärkide saavutamiseks. Ajakasutus (S. Covey) ja enesekontroll ning enesetaju.  Enesedistsipliin. Motivatsioon ja  enesemotivatsioon. Tagasiside andmine ja võtmine. Meeskonnaliikmete tunnustamine. Stress (positiivne ja negatiivne) ja läbipõlemine ning ennetustöö.

Koolitusel kasutatakse praktilisi NLP (neuro- lingvistiline programmeerimine) meetodeid.

Koolituse hind ühele osalejale on 440 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Soodustused:

Hinna sisse on arvestatud koolituse ettevalmistamine, koolituse läbiviimine, kirjalikud jaotusmaterjalid ,tunnistused ja kohvipausid ning lõunasöök osalejatele.

Hind ei sisalda osalejate transpordiga ega majutusega seotud kulusid.

Info ja registreerumine:

Telefoni teel saab registreeruda, kui helistada telefonil 32 41 505

E-posti teel saab registreeruda,kui lisada allpool palutud andmed (iga osaleja kohta) ning kiri saata : liidia@edukonsult.ee

Ees- ja perekonnanimi

Ettevõte

Ametikoht

Telefon

e-mail

Arve aadress

Ettevõtte registrikood