Kanban ja Heijunka. Segatellimuste järjestamine ja töökeskuste koormuste ühtlustamise tehnikad Lean Tootmises

 

Kursuse eesmärgiks on omandada teadmised tootmistellimuste järjestamisest ja tootmise ning töökeskuste koormatuse ühtlustamise tehnikatest Lean Tootmises.

Käsitletavad teemad:

Kursuse materjal on illustreeritud näidetega.

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

Ees- ja perekonnanimi

Ettevõte

Ametikoht

Telefon

e-mail

Arve aadress

Ettevõtte registrikood