Hangete, varude ja laonduse juhtimine

Laovarude haldamine eeldab õigete ja efektiivsete juhtimispõhimõtete rakendamist. Kursuse eesmärk on anda ülevaade kaasaaegsetest meetoditest ja juhtimiskontseptsioonidest, mis näitavad, kuidas tagada tootmisettevõttes optimaalsed laovarud.

Kursus on suunatud ettevõtete ostjatele, logistikutele, laojuhatajatele ning teistele praktikutele, kelle töö on seotud materjalide, toorme või kaupade  sisseostmise, ladustamise ja varude juhtimisega.

Info ja registreerumine:

Telefoni teel saab registreeruda, kui helistada telefonil 32 41 505

E-posti teel saab registreeruda,kui lisada allpool palutud andmed (iga osaleja kohta) ning kiri saata : liidia@edukonsult.ee

Ees- ja perekonnanimi

Ettevõte

Ametikoht

Telefon

e-mail

Arve aadress

Ettevõtte registrikood