5S süsteem ja visuaalsed tehnikad

 

Kursuse eesmärk: Omandada teadmised 5S süsteemi olemusest ja osadest ning 5S süsteemi rakendamise protsessi etappidest. Omandada oskused visuaalsete tehnikate kasutuselevõtuks töökeskkonnas.

Meetodid: lühiloengud ja arutelu, grupitöö(d) osalajate poolt kaasa toodud selgelt sõnastatud 5S süsteemi rakendamise probleemi(de)ga, kogemuste vahetamine, individuaalne töö ja eneseanalüüs.

Kursuse teemad

Kursus toimub ainult sisekoolitusena.

Ees- ja perekonnanimi

Ettevõte

Ametikoht

Telefon

e-mail

Arve aadress

Ettevõtte registrikood